मी एका हॉटेल मध्य एकटा
बसलो होतो

तिथे एक मुलीने जवळ येऊन
-विचारले
– तु सिंगल आहेस का?

मी मनातल्या मनात खुश
होऊन बोललो, हो

माझ्या समोरची रिकामी खूची
घेऊन गेली ना राव ती