hey

Hey! I’m loving going cashless with PhonePe – India’s Payments App. Download it here – https://phon.pe/ru_sagabtbtm

मूल जन्मल्यापासून ते अठरा महिन्याचं होईपर्यंत पालक त्याच्या सतत मागे लागलेले असतात.

‘उभं रहा आणि जरा बोलायला शीक’

आणि त्यानंतर तेच मूल अठरा वर्षाचं होईपर्यंत तेच पालक म्हणतात,

‘खाली बस आणि जरा ऐकायला शीक

भन्नाट पुणेरी
बाळूः काकू, चिंटू आहे का घरी?
जोशी काकूः आहे ना, गरमा-गरम पोहे खातोय. तुलापण भूक लागली असेल ना?
बाळूः हो
जोशी काकूः मग घरी जा आणि काहीतरी खाऊन ये…

गायीच्या पोटात तेहतीस कोटी देव आहेत हे
जरी खरे मानले, तरी येता-
जाता तिच्या पोटाला हात लावून
सारखा नमस्कार करू नये,
तिला गुदगुल्या होतात..”

जगातले सर्वात निरागस चार चेहरे……

१. झोपलेले बाळ…

२. आई वडिलांसमोर बसलेला आपला मित्र…..

३. सुट्टीसाठी अर्ज करणारा Employee….

आणि…..

४. बायकोला न सांगता मित्रांबरोबर पार्टी करुन आलेला नवरा…
😅😅😅😝😝😝😂😂😂😎

एका म्हातारीचा जावई खुप काळा होता,
सासु : जावईबापू तुम्ही एक महिना इथेच रहा मजा करा आरामात रहा.

जावई : अरे वाह सासुबाई आज खुप प्रेम ऊतू चालले आमच्यासाठी !!

सासु – अरे प्रेम वैगेरे काही नाही काळतोंडया ….
ते तर आमच्या म्हशीचे पिल्लू मेलय….
तुला बघून म्हैस कमीत कमी दूध तर देईल.

हर नई चीज अच्छी होती है लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे होते है…